Nominace pro kategorii

DRUŽSTVA
za výkony v roce 2018

Souhra, motivace a umění táhnout za jeden provaz. Nominujte ta nejlepší sportovní družstva za jejich výkony v uplynulém roce.

Vaše e-mailová adresa
Jméno družstva
Zdůvodnění nominace, dosažené úspěchy
Sportovní odvětví družstva
Adresa družstva
Telefon družstva
E-mailová adresa družstva

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas ke shlédnutí zde.


Vyhlašovatelem ankety je Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje. Garantem sportovní části ankety je Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu.