Nominace pro kategorii

CENA FAIR PLAY
za výkony v roce 2022

Sportovní duch a srdce na pravém místě. Nominujte sportovce na Cenu fair play za mimořádné činy při sportovních událostech.

  E-mailová adresa navrhovatele*
  Příjmení a jméno sportovce-kandidáta*
  Zdůvodnění nominace*
  Rok narození sportovce-kandidáta
  Sportovní odvětví sportovce-kandidáta*
  Sportovní organizace sportovce-kandidáta*
  Místo narození sportovce-kandidáta*
  Telefon sportovce-kandidáta*
  E-mailová adresa sportovce-kandidáta*

  Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas ke shlédnutí zde.

  Vyhlašovatelem ankety je Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje. Garantem sportovní části ankety je Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu.