Nominace pro kategorii

DRUŽSTVA
za výkony v roce 2021

Souhra, motivace a umění táhnout za jeden provaz. Nominujte ta nejlepší sportovní družstva za jejich výkony v uplynulém roce.

E-mailová adresa navrhovatele*
Jméno družstva*
Zdůvodnění nominace, dosažené úspěchy*
Sportovní odvětví družstva*
Telefon zástupce družstva*
E-mail zástupce družstva*

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas ke shlédnutí zde.


Vyhlašovatelem ankety je Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje. Garantem sportovní části ankety je Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu.