Nominace pro kategorii

DRUŽSTVA
za výkony v roce 2022

Souhra, motivace a umění táhnout za jeden provaz. Nominujte ta nejlepší sportovní družstva za jejich výkony v uplynulém roce.

  E-mailová adresa navrhovatele*
  Jméno družstva*
  Zdůvodnění nominace, dosažené úspěchy*
  Sportovní odvětví družstva*
  Telefon zástupce družstva*
  E-mail zástupce družstva*

  Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas ke shlédnutí zde.

  Vyhlašovatelem ankety je Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Všesportovním kolegiem Moravskoslezského kraje. Garantem sportovní části ankety je Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu.